^Į viršų

Naujienos

 

2013 m. lapkričio 13 dieną sukako 10 metų, kai iniciatyvių Birštono vienkiemio gyventojų grupė nusprendė įkurti bendruomenę. Bendruomenė savo įsikūrimo jubiliejinius renginius pradėjo šventomis mišiomis Birštono Šv. Antano Padūviečio bažnyčioje gruodžio 29 dieną. Būtent šią dieną bažnyčia švenčia šventosios šeimos dieną. Šventąsias mišias už bendruomenės narių sveikatą, sėkmę aukojo monsinjoras dekanas Jonas Dalinevičius ir Alfonsas Babonas. Mišių metu buvo pašventinta bendruomenės vėliava. Vėliavą bendruomenei padovanojo jos narys Ramūnas Jakučionis.

2014 metų sausio mėnesį bendruomenė tęsė renginių ciklą, skirtą jos įsikūrimo dešimtmečiui. Trijų karalių šventės išvakarėse bendruomenės nariai rinkosi į seniūnijos salę atšvęsti savo gyvavimo 10 – ties metų jubiliejų ir kartu pasitikti ateinančius 2014 – uosius arklio metus. Visus atėjusius salė pasitiko sniego pūga, užpustytais langų stiklais. Tik scenos gilumoje nerimstantis arklys, vėjyje besiplaikstančiais karčiais kvietė dideliems darbams ir rodos sakė, kad šiandien čia nebus šalta ir liūdna.

Nuo 33 iki 123 narių išaugusi bendruomenė vos tilpo nedidelėje salėje. Kartu su bendruomene jos šventę švęsti atvyko LR seimo narys Andrius Palionis su žmona. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė su vyru, vicemeras Juozas Aleksandravičius su žmona, administracijos direktorius Valentinas Revuckas su žmona, Birštono miesto garbės pilietis monsinjoras dekanas Jonas Dalinevičius, Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis su žmona, nuolatiniai renginių rėmėjai, kaimyninių bendruomenių pirmininkai, įstaigų atstovai, žiniasklaida. Atvykusius į šventę svečius pasitiko bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys, linkėdamas visiems gero vakaro.

Šventės vedėjai,  bendruomenės nariai Beata Klimavičienė ir Gintas Pačėsas pasveikino visus su Naujaisiais metais, o sveikinimą palydėjo Roko Zdanavičiaus atliekamas muzikinis kūrinys.

Su jubiliejumi bendruomenės narius sveikino Vytas Kederys, trumpai apžvelgdamas nuveiktus darbus, kuriuos teko atlikti per dešimtmetį, pasidžiaugė rezultatais, dėkojo savivaldybės vadovams už supratimą, idėjų, iniciatyvų palaikymą, rėmėjams už indėlį organizuojant renginius, be viso šito sunku būtų vykdyti veiklą, o tuo labiau pasiekti tokių gerų rezultatų. Dėkojo žmonėms paskyrusiems savo pajamų mokesčio  2% dalį bendruomenei.Bendruomenės pirmininkas kalbėjo, kaip pasikeitė gyvenvietės žmonių gyvenimo kokybė per 10 metų. Ji tapo lygiavertė miesto gyventojams, turi viską, ko reikia normaliam civilizuotam gyvenimui: gerą vandenį, centralizuotos kanalizacijos, dujotiekio tinklus, asfaltuotas, apšviestas gatves, sporto aikštyną. Projektų, kuriuose dalyvavo ir laimėjo bendruomenė dėka sustiprinta bendruomenės materialinė bazė, kuria gali naudotis visi gyventojai. Vytas Kederys kalbėjo, jog 10 metų žmogaus gyvenime yra nemažai. Iš bejėgio kūdikio jis tampa smalsiu ir mitriu paaugliu, jau daug ko išmokusiu, daug ką pažinusiu ir suprantančiu. Bendruomenės gyvenime dešimties metų laikotarpis taip pat pakankamas laiko tarpas, kad būtų galima suvienyti vienų idealų ir pasiryžimų turinčius žmones, patikrinti save ir bičiulius, išmokti geriau suprasti vienas kitą, formuoti bendrus siekius, juos vykdyti. Kartu. Padėdami vieni kitiems. Džiaugėsi vieningumo ir pasiryžimo dvasia, kuri gyva tiek bendruomenės taryboje, tiek visoje bendruomenėje. O iškilę problemos, rūpesčiai, mobilizuoja mąstyti, ieškoti. Be atlyginimo, medalių ir apdovanojimų mes tarnaujame vieni kitiems, nes esame vienos žemės, vieno krašto, vienos bendruomenės vaikai. Žmogus gyvena tol, kol yra kam nors reikalingas – sakė Vytas Kederys. Kartu išreiškė viltį, kad kiekvienais metais prie bendruomenės prisijungs vis daugiau žmonių, atiduodančių save bendram tikslui, savanoriškai dirbančių bendrai kaimo žmonių gerovei, juk patys savo rankomis kuriame gyvenimą. Linkėjo visiems ir toliau įgyvendinti naujus projektus, ieškoti naujų veiklos formų, stiprybės ir optimizmo bendruose darbuose. Dėkojo visiems, kurie buvo šalia ir dalinosi viskuo: kantriai, nepaniekindami kasdienybės ir nereikalaudami nieko atgal. Kvietė pabūti šiltai ir jaukiai – taip, kaip su pačiais geriausiais draugais.

Bendruomenės pirmininko pavaduotojas Birutė Magdalena Vokietaitienė pristatė 10 – ties metų bendruomenės veiklą puoselėjant senąsias kaimo tradicijas, rengiant šventes, gaivinant krašto istorinę praeitį ir kitaip garsinant Birštono vardą. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje, dainuoja vokaliniuose ansambliuose, kuria spalvingus vaidmenis kaimo teatre, rengia klojimi teatrų festivalius Matiešonyse. Ir visa tai ne uždaram žmonių ratui, o tam, kad kuo daugiau mūsų krašto gyventojų galėtų susipažinti ne tik su savo krašto, bet ir kitų Lietuvos regionų kultūra, pabendrauti, pailsėti. Bendruomenės nariai daug prisideda prie krašto istorinę praeitį menančių projektų įgyvendinimo. Tai Juozo Palionio ir Valės Petkevičienė knygos „Čia Nemunas vingiuoja“ medžiagos rinkimas, ekspedicijos Birštono valsčiaus monografijai parengti darbas ir kiti projektai. Bendruomenė gyvena ne vien savo malonumams, yra atvira visiems, kam mūsų veikla priimtina. Mums rūpi visų seniūnijos kaimų žmonių gyvenimo kokybė, jų bendravimas, tradicijos.Su malonumu skleidžiame savo patirtį, idėjas visame krašte. Bendruomenė dalyvauja visuose savivaldybės renginiuose, garsina Birštono vardą kituose Lietuvos regionuose – sakė ji. Pažymėjo, kad nebus apsiribota tuo, kas pasiekta, įgyvendinus vienus planus, svajones – gimsta nauji ir taip bus kol suksis gyvenimo ratas. Kiekvienas žmogus – aukso fondas, tik reikia mokėti jį paimti ir branginti vieni kitus.

Ar daug žmogui reikia? – klausė Vakaris Diškevičius. Žolės po medžiu. Žvaigždelės vienos tarp daugybės žvaigždžių, padangės taikios. Kad žemę mylėtum, nekeiktum dangaus, dar reikia  - nors vieno – bičiulio brangaus... atsakė jam šventės vedėjai Beata ir Gintas. Muzikinius kūrinius bendruomenei dovanojo Birštono vienkiemio mokyklos – darželio mokytoja Lijana, jaunieji vienkiemio gyventojai Jonas Pačėsas, Giedrė Kederytė ir Dovydas. Vokaliniai vyrų ir moterų ansambliai vadovaujami Ramutės Zdanavičienės per 10 metų parengė ne vieną koncertinę programą, todėl šventės metu buvo pristatyta daugiausiai skambėjusių dainų popuri. Vienkiemio kaimo teatro nariai parodė inscenizuotą vaizdelį iš bendruomenės kūrimosi istorijos.

Nuoširdžius sveikinimo žodžius bendruomenės žmonėms išsakę LR seimo narys Andrius Palionis, savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis, klebonas monsinjoras Jonas Dalinevičius, Nemajūnų, Siponių, Matiešonių, Birštono miesto bendruomenių pirmininkai, įstaigų atstovai, bendruomenės narė Onutė Gratulevičienė. Visi jie linkėjo sėkmės, kūrybingumo ateinančiais metais.

Už nuoširdų darbą, ilgametę aktyvią veiklą bendruomenėje buvo įteiktos padėkos. Bendruomenės pirmininkas 10 – mečio jubiliejaus proga įteikė padėkas pasižymėjusiems bendruomenės nariams.

Bendruomenės jaunimas dėkojo vadovams Vytui Kederiui ir Birutei Magdalenai Vokietaitienei už tai, kad jie per dešimtmetį ne tik patys siekė darbo, veiklos aukštumų, bet neleido pažeme šliaužti ir kitiems – visus kvietė skrydžiui pamatyti gražesnį pasaulį ir patikėti juo. Ačiū – sakė jie, kad esate, kad tą dešimtmetį abu kaip vienalytis paukštis kilote aukštyn ir kvietėte visus jumis tikėti. Todėl bendruomenės vardu Vytui ir Birutei buvo įteikti simboliniai stiklo sparnai, kviečiantys naujiems skrydžiams. Pabaigoje visi sugiedojo pirmą kartą skambantį bendruomenės himną, kuriam žodžius parašė Birutė Magdalena Vokietaitienė, muziką sukūrė Algimantas Jazbutis. „O, vienkiemi, skambėk, gyvenki svajone...“ sakoma jame. Nuo šiol bendruomenė turės savo logotipą, vėliavą, himną ir internetinį puslapį www.birstonovb.lt

 

Bendruomenės narius su švente atvyko pasveikinti Trys Karaliai ir Jiezno, kurie sugiedojo pasveikinimo giesmes, palinkėjo visiems sveikatos, sutarimo, sėkmės tolimesniuose darbuose. Šventėje dalyvavęs monsinjoras dekanas Jonas Dalinevičius palaimino šventinį stalą ir pakvietė visus prie kavos puodelio ir jubiliejinio torto. Gimtadienio tortą bendruomenei dovanojo Ervinas Marčiulionis. Šventės dalyvius toliau linksmino muzikantai iš Punios. Bendruomenės svečiai ir nariai dar ilgai bendravo, linksminosi, kartu aptarinėjo ateities planus, džiaugėsi įgyvendintomis svajonėmis. 

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.