^Į viršų

Naujienos

 

Nuo seniausių krikščionybės laikų gyvuoja paprotys šią dieną bažnyčioje šventinti laukų žoleles, gėles, augalus. Tikima, kad pašventintos gėlės apsaugo namus nuo perkūno, gaisro, piktųjų dvasių.

Senovės baltai žolinės proga susirinkdavo draugėn su giminėmis, kaimynais, pabendraudavo, pasidalindavo džiaugsmais ir rūpesčiais, Ši šventė ypatinga tuo, kad žmogus turėdamas savo derlių aruoduose, atsigręžia į artimą ir siūlo savo pagalbą.

Birštono vienkiemio bendruomenė, tęsdama projektą „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas Birštono savivaldybėje“ jau keletą metų rengia bendruomenės susibūrimus, kurių metu prisimenamos žolinės tradicijos. Neatsiejama žolinių šventės dalis - lietuvių liaudies dainos, skirtos padėkoti motinai Žemei už dosnumą, liaudiški šokiai ir žaidimai. Šventės metu prisimename senuosius amatus, folklorą, ragaujame lietuviškus patiekalus.

Kiekvienais metais į šventės programą stengiamasi įnešti vis daugiau naujų elementų. Šiais metais bendruomenė surengė muzikinį spektaklį „Sodžius“, kuriame tilpo viskas: liaudies dainos, šokiai, senieji amatai, žolynų pagerbimas, vaišės iš naujojo derliaus.

Bendruomenės nariai tikėdami pasakymu, kad kas neateis kartu švęsti per žolinę, bus neturtingas arba liks vienas bėdoje, gausiai susirinko į svetingų šeimininkų Laimos ir Vytauto Lankevičių sodybą.

Atvyko ir daug garbingų svečių, tai – Lietuvos Respublikos seimo narys Andrius Palionis, Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius, Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Revuckas, Siponių, Nemajūnų, Matiešionių, Birštono miesto bendruomenių atstovai.

Liaudies šokių puokštę dovanojo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Vajaunas“, vadovaujamas vadovės Ligitos Gediminienės. Žaldokas kvietė visus ragauti iš šviežio derliaus pagaminto alaus, gi Magdalena Paukštytė - savo suspausto sūrio, Sidabras meilinosi Ievutei, o veterinarijos felčeris Rūta laimingas išlindęs iš svirno, džiaugėsi, kad gali kartu su visais švęsti Žolinę.

Merginos Ievutė su Adeliute grįžę iš bažnyčios su šventintomis žolelėmis, priminė senuosius papročius ir stengėsi įvesti tvarką Žaldoko kieme. Vienkiemio vyrų ir moterų vokaliniai ansambliai, Onutės ir Romos duetas linksmino visus lietuvių liaudies ir meilės tėvynei dainomis. Bendruomenės jaunimas iš žolynų komponavo paveikslus, gaspadinė Ilona su savo pagalbininkais bernais ir mergomis dirbo ūkio darbus, verpė, mušė sviestą, kočiojo audeklus. Šventės dalyviai turėjo progos susipažinti su senaisiais kaimo darbais.

Šventės pabaigoje bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys dėkojo ansamblių vadovams  Romai ir Algimantui, šventės režisierei Beatai, šokių kolektyvui „Vajaunas“. Padėkos žodį sodybos šeimininkams tarė bei įteikė dovaną seimo narys Andrius Palionis, pasveikino su švente visus susirinkusius, palinkėjo dar didesnio susitelkimo ne tik šventėje, bet ir kasdieniniuose darbuose. Birštono savivaldybės vicemeras J. Aleksandravičius ir administracijos direktorius V. Revuckas pasidžiaugė tautos tradicijų išlaikymu, jaunimo aktyvumu.

Tęsdamas tradiciją gražiau tvarkyti gyvenvietės aplinką, bendruomenės pirmininkas pasidžiaugė, kad Birštono vienkiemio gyvenvietėje visi puoselėja savo sodybas ir labai sunku išrinkti gražiausią. Vieni tai daro paprastai, bet tvarkingai, kiti įdėdami nepaprastai daug fantazijos ir savo darbo, dar kiti įdeda tam nemažas investicijas. Šiais metais buvo pasirinkta kitokie kriterijai ir už sodybos puoselėjimą bei Birštono vienkiemio vardo garsinimą Lietuvoje buvo įteikta Rasos ir Rolando Targonskių šeimai. Jie pernai organizuotame konkurse „Mano sodyba“ užėmė 5 vietą.

Antra padėka buvo įteikta Vytautui ir Laimai Lankevičiams už sodybos puoselėjimą ir svetingumą kasmet priimant savo sodyboje švęsti Žolinės šventę.

Trečioji padėka įteikta Deltuvų šeimai už lietuviško gėlių darželio tradicijų išlaikymą savo sodyboje.

Po to visi vaišinosi šių metų derliaus duona, pyragu, bulvinėmis bandomis, sūriu, gira.

Bendravimas tęsėsi iki sutemų.

 

                                           Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininko

 

                      pavaduotoja Birutė Magdelena Vokietaitienė

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.