^Į viršų

Naujienos

 

Iš tiesų, tai nebuvo lengva procedūra, nes labai trūko žemės nuosavybės teisių atkūrimui. Teko įrodinėti, kad sklypas priskirtas visuomenei – tarnaus visiems,  o atiduotas privačiam asmeniui – tarnaus tik jam vienam. Buvo visokių nuomonių, trukdžių.

Sklypo perdavimo dokumentų tvarkymas užtruko gana ilgai.

Šiandien, švenčiant parko įkūrimą, norisi prisiminti žmones, geranoriškai prisidėjusius prie parko idėjos įgyvendinimo, tai: Birštono vienkiemio žemėtvarkos projekto autorius Algis Kabašinskas, tuometinė žemėtvarkos skyriaus vedėja Dalė Gulijeva, visi tuo metu dirbę skyriaus darbuotojai, kad nepaisant įvairių skersvėjų, laiku sutvarkė reikiamus dokumentus ir 1,24 ha žemės sklypas buvo perduotas savivaldybei visuomenės poreikių tenkinimui.

Turint idėją ir pagrindą jai įgyvendinti, buvo pradėta ieškoti finansavimo šaltinių.

Prasidėjus Europos Sąjungos 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiui, sudarant VVG strategiją, savo sumanymą „viešosios erdvės sutvarkymas“ bendruomenė pasiūlė įtraukti vienu iš pagrindinių punktų. Kai strategija buvo patvirtinta, atsirado reali galimybė sumanymą įgyvendinti. Birštono vienkiemio bendruomenė kartu su kitomis bendruomenėmis dalyvavo vadinamuose „minkštuosiuose“ projektuose,  skirtuose krašto senųjų tradicijų puoselėjimui, žmonių telkimui.

Prasidėjus „kietųjų“ projektų finansavimo laikotarpiui, buvo pateikta paraiška Birštono VVG. Dėkojame VVG pirmininkui Jonui Kederiui, projektų vadovei Rasai Stanevičienei už pagalbą rengiant ir vertinant mūsų paraišką.

Parko projektas nebūtų įgyvendintas be savivaldybės pritarimo ir jos dalyvavimo. Savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei pritarus, savivaldybė tapo partneriu, leisdama jai priklausančioje žemėje įrengti poilsio parką.

Dėkojame merei, administracijos direktoriui Valentinui Revuckui, darbuotojams, prisidėjusiems prie konkrečių parko įrengimo darbų. Visada radome patarimą, realią pagalbą atliekant darbus.

Esame patenkinti parko įrengimo darbų rangovu UAB „Hidrosta“, visais, kurie nuoširdžiai dirbo, kad parko darbai būtų užbaigti laiku. Smagu, kad dalis dirbančiųjų yra mūsų seniūnijos gyventojai. Taip pat dėkojame bendruomenės nariams, dalyvavusiems gėlių sodinimo talkoje ir kitaip prisidėjusiems prie parko įrengimo.

Šiandien atrodo taip viskas paprasta – turime parką. Tačiau už nugaros daug džiaugsmų, nusivylimų, rūpesčio ir nemigo valandų. Bet viską atperka rezultatas.

Per 10 metų Birštono vienkiemio gyvenvietė pasikeitė neatpažįstamai. Parkas yra dar viena įgyvendinta idėja. Didžiausią ačiū norime tarti bendruomenės pirmininkui Vytui Kederiui ir jo pavaduotojai Birutei Vokietaitienei, nes be šių žmonių nuoširdaus ir kruopštaus darbo, jų užsispyrimo nebūtų įgyvendintas šis puikus projektas, ne tik papuošęs Birštono vienkiemio gyvenvietę, bet  teikiantis pirmiausia mums - čia gyvenantiems malonumą, o kartu ir visiems čia užsuksiantiems galimybę pailsėti ir pabendrauti. Mylėkime jį, puoselėkime, rūpinkimės ir tiesiog būkime tikraisiais jo šeimininkais.

Tikimės, kad tai nepaskutinis projektas gyvenvieteje, nes Birutės ir Vyto mintyse jau bręsta nauji sumanymai, belieka tik pritarti ir džiaugtis,kad tokių idėjų yra.

                                                    Alva Lišauskienė

                                                    Birštono vienkiemio bendruomenės

                                                    Tarybos narė

 

 Viesinimo zenklai

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.