^Į viršų

Naujienos

Nuskambėjus bendruomenės himnui, buvo išklausyta pirmininko Vyto Kederio ataskaita apie tai, kaip ataskaitiniais metais sekėsi spręsti esamas problemas, kokius konkrečius darbus atliko, kaip buvo siekiama bendruomenei keliamų tikslų įgyvendinimo. Bendruomenės veiklą organizavo devynių bendruomenės narių taryba. Galima džiaugtis, kad pastaraisiais metais bendruomenei pasisekė įgyvendinti daug įvairių projektų, kurie džiugino ne tik Birštono vienkiemio gyventojus, bet ir kitų bendruomenių narius. Vieni svarbiausių renginių buvo Klojimo teatrų šventė Matiešionyse, dalyvavimas Prienų krašto muziejaus projekte, vykdytame Siponių dvarvietėje ir kiti. Kaimo teatras, vadovaujamas Beatos Klimavičienės, savo spektakliu J. Žemaitės „Trys mylimos“ džiugina ne tik savo krašto gyventojus, bet turi pasisekimą ir už jo ribų. Teatro aktoriai savo nuoširdžia vaidyba džiugina žiūrovų akį ir taip garsina Birštono vienkiemio vardą. Teatras dalyvavo respublikinėje apžiūroje „Atspindžiai“, kurioje teatrui buvo suteikta trečia kategorija. Bendruomenės nariai bendrauja su partneriais iš Austrijos, kurie buvo į Vienkiemį atvykę vasarą. Vienkiemio bendruomenės nariai svečiams surengė edukacinę programą „Bulvė kasdienai ir šventei“, pristatė bendruomenės veiklą. Taip pat keli bendruomenės nariai lankėsi Austrijoje, kur susipažino su projektine veikla. Taip pat praėjusiais metais bendruomenė paminėjo savo gyvavimo dešimtmetį, ji yra atvira visiems, norintiems dalyvauti jos veikloje, saviveikloje, sportuoti, yra atvira naujoms idėjoms bei pasiūlymams. Penkiolika bendruomenės narių dainuoja moterų ir vyrų vokaliniame ansamblyje, kuriam vadovauja jauna, talentinga, profesionali vadovė Inesa Semėnaitė.

Bendruomenės pirmininkas Vytas Kederys pastebėjo, kad kasmet bendruomenė tampa vis aktyvesnė, ne tik kultūrinėje veikloje, bet ir sportiniuose renginiuose. 2014 m. vykusiose Seniūnijos sporto žaidynėse Birštono vienkiemio bendruomenės nariai laimėjo ne vieną medalį ir buvo apdovanoti taure. Pirmininkas džiaugėsi laimėtais projektais, kurie sustiprino materialinę bazę, buvo įsigyta garso sistema.

Bene didžiausias bendruomenės iniciatyva ir jėgomis, pritraukiant Europines lėšas, vykdytas projektas – įrengtas analogo rajone neturintis poilsio parkas, kuriame lankysis ir laisvalaikį leis ne tik Vienkiemio gyventojai, bet ir kitų bendruomenių nariai, kurie nori gražiai pabūti gamtoje. Vytas Kederys dėkojo savivaldybės merei N. Dirginčienei už supratimą, už jos indėlį, įgyvendinant bendruomenės projektus, sprendžiant kasdieninius klausimus. Be jos dėmesio, rūpesčio, gyvenvietė nebūtų buvusi tokia, kokia yra dabar, juk viskas labai žymiai pasikeitė.

Susirinkusius sveikino savivaldybės merė N. Dirginčienė, gerai vertindama bendruomenės veiklą, gražinant savo kaimą, sprendžiant čia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimo klausimus, nuolat ieškant naujovių, prisimenant senąsias krašto tradicijas. Ji teigė, jog visada pritars geroms iniciatyvoms, idėjoms. Birštono savivaldybės merė padėką įteikė Onai Juodienei, aktyviai Vienkiemio bendruomenės narei, už ilgametį, atsakingą ir nuoširdų darbą Birštono seniūnijoje.

Taip pat bendruomenės pirmininkas pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su Vienkiemio darželiu-mokykla. Bendruomenės revizijos komisijos ataskaitą pateikė šios komisijos narė Rūta Staniulytė. Susirinkimo metu kalbėję bendruomenės nariai Lina Kamarauskienė, Regina Gustaitienė, Jonas Kederys ir kiti gerai vertino bendruomenės bei jos pirmininko veiklą, atliktą darbą. Šiuo metu bendruomenė jungia 131 asocijuotą narį, turi savo logotipą, vėliavą, himną, internetinį puslapį.

Išklausius ataskaitas, buvo išrinkta nauja taryba, kuri vykdys bendruomenės veiklą artimiausius trejus metus. Tarybos nariais tapo Vytas Kederys, Birutė Magdelena Vokietaitienė, Alva Lišauskienė, Lina Kamarauskienė, Beata Klimavičienė, Ramūnas Jakučionis, Daina Zdanavičienė, Gintas Pačėsas ir Edita Baranauskienė. Pirmajame savo posėdyje taryba išrinko pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininku išrinktas V. Kederys, o pavaduotoja B. M. Vokietaitienė. Bendruomenės laukia nauji darbai, nauji iššūkiai.

Atlikę svarbiausius darbus, bendruomenės nariai pratęsė savo Naujametinę šventę, kurią savo dainomis papuošė Inesa Semėnaitė, visi bendravo ir diskutavo apie praėjusius metus bei aptarė artimiausius planus, tikslus.

Birštono vienkiemio bendruomenės informacija

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.