^Į viršų

Naujienos

Š. m. kovo 21–22 dienomis Birštono vienkiemio teatro ir Koryčino senjorų teatrų dalyviai dalyvavo Koryčine vykusiame seminare ir stiprino savo įgūdžius vaidybos, kalbėjimo, judesio, plastikos, kūno kalbos srityse. Senjorai rengė ir vaidino trumpus etiudus bei kartu stebėjo vieni kitų statomų pasirodymų scenas, improvizacijas, kartu kūrė mizanscenas. Seminaro metu teatro mėgėjai aptarė savo pasirodymų scenarijus, tematiką, komunikacijos klausimus bei pasirengimą teatrų pasirodymams Birštone ir Koryčine.

Koryčino senjorų teatras, vadovaujamas Bialystoko Aleksandro Viengierkos teatro aktoriaus Bernardo Banios, savo pastatytą spektaklį Moljero komedijos motyvais „Miestelėnas bajoras“ pristatė š. m. liepos 14–15 dienomis Birštone vykusiame Lietuvos ir Lenkijos tarptautiniame teatrų festivalyje. Linksmas, spalvingas jumoristinis spektaklis užkrėtė smagia nuotaika ir žiūrovus, ir dalyvius. Birštono vienkiemio teatras pristatė savo publicistinį vaidinimą „Kalboje – tautos stiprybė“.

Aktyvūs senjorai, taip pat ir jaunimas, užsiimdami mėgstamomis veiklomis, skirdami savo laisvalaikį ir dalyvaudami Birštono vienkiemio teatro veikloje, rengia specialų pasirodymą Lenkijos šimtmečio paminėjimui, kurio renginiuose dalyvaus š. m. lapkričio 10–11 dienomis Koryčine.

Projektą „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas aktyvaus senėjimo srityje“ įgyvendina Birštono ir Koryčino savivaldybių administracijos. Projektas skirtas ne tik vyresnio amžiaus gyventojų įtraukimui į aktyvią veiklą, bet ir naujų kontaktų užmezgimui, draugystei, keitimuisi patirtimi, partnerių bendradarbiavimui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą. Bendra projekto vertė – 49 609,85 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis 42 168,36 Eur. Projekto partnerių skiriama lėšų dalis – 7 441,49 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.