^Į viršų

 

Liepos 14 dieną ūkininkų Marytės ir Jono Galinių sodyboje Matiešionių kaime surengta klojimo teatrų šventė „Kur Nemuno mėlynas kelias“ buvo antrasis šio projekto renginys. Tai buvo ketvirtoji teatrų šventė, rengiama savivaldybėje kas antri metai. Esame dėkingi sodybos šeimininkams Marytei ir Jonui Galiniams už tai, kad jau ketvirtą kartą sutinka mus įsileisti ne tik į klojimą, kuriame vyksta pasirodymai, bet atiduoda mums visus savo namus, kiemą. Taip ir pasako – šiandien viskas jūsų. Taigi, ačiū, kad jūs esate tokie.

Džiugu, kad susidomėjimas šia gražia tradicija nemažėja. Šiemet surengta šventė sutraukė rekordinį skaičių dalyvių, kuriems savo kūrybą pristatė kelių Lietuvos regionų atstovai. Graži gamta, palankus oras, svetingi šeimininkai, nuoširdūs teatrų kolektyvų pasirodymai, šventės dalyviams kūrė gerą nuotaiką, teikė malonų poilsį, paliko neišdildomus įspūdžius. O kad šventė vyktų sklandžiai, bendruomenės organizacinis komitetas iš anksto pasiskirstė pareigomis.

Bendruomenės entuziastai savo jėgomis per trumpą laiką sugebėjo paruošti ir pateikė žiūrovų teismui B. Dauguviečio „Žaldokynės“ parodiją, kuria apipynė visą renginį. Šventės scenarijus, kurį parengė bendruomenės narė Valė Petkevičienė buvo susietas su šiuo spektakliu. „Žaldokyne“ buvo pradėta ir užbaigta teatrų šventė. Ir tai neatsitiktinai. Juk prieš daug metų mūsų savivaldybėje Nemajūnuose buvo pastatyta tikroji B. Dauguviečio „Žaldokynė“.

Po Birštono vienkiemio bendruomenės pasirodymo, jos pirmininkas Vytas Kederys pasveikino visus atvykusius į Matiešionis pasisemti gaivaus oro ir humoro kvortos, pažymėdamas, kad renginys vyksta pagal Birštono savivaldybės vietos veiklos strategijoje numatytą projektą, kad tai jau antrasis projektinis renginys. Dalyvaudama projekte Birštono bendruomenė norėjo prisidėti prie etnokultūros tradicijų puoselėjimo, ne tik renginiais, bet ir sustiprino materialinę bazę. Buvo įsigyti suolų ir stalų bei kėdžių komplektai, pavėsinės bei kitas bendruomenės veiklai reikalingas inventorius. Bendruomenės pirmininkas dėkojo Birštono savivaldybei už paramą, o šventės svečiams ir dalyviams palinkėjo gero pasibuvimo tradicine tapusioje klojimo teatrų šventėje.

Teatrų šventės dalyvius pasveikino ir Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius, tradicinėse teatrų šventėse dalyvaujantis jau ne kartą, artistams palinkėjo sėkmės, o  žiūrovams gerų emocijų.

Savo spektaklius šventei parengė Jonavos, Varėnos, N. Ūtos teatrų kolektyvai. Kol atvykę teatrų kolektyvai rengėsi pasirodymams, „Žaldokynės“ personažai Magdelena Paukštytė (Birutė Vokietaitienė) ir Jokimas Žaldokas (Jonas Kederys) visus vaišino sūriais ir gira.

Prasidėjo pasirodymai – N. Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatras su režisiere A. Lukjančiuk parodė K. Binkio „Tamošių Bekepurį“, Jonavos savivaldybės teatras D. Čepauskaitės spektaklį „Pupos“, kurį režisavo J. Andriulevičius, Jonavos rajono Panoterių kultūros centro mėgėjų teatras parodė I.Lisenko-Konyčiaus spektaklį „Gyvieji numirėliai“ ir Varėnos kultūros centro, Marcinkonių filialo humoro grupė „Spanguolė“ emocingai pateikė komediją „Programa S.O.S“, kurią režisavo R. Avižinienė ir N. Čaplikienė.

Petraukėlėse susirinkusius linksmino „Dzūkijos aido“ kaimo kapela. Įgarsinimu, apšvietimu pasirūpino Birštono kultūros centras.

Visų kolektyvų pasirodymai žiūrovų buvai labai emociškai ir šiltai sutikti. Kaip vėliau sakė teatrų artistai, jie sužavėti mūsų krašto žiūrovų gausa, kultūra ir šiluma, kas kiekvienam atlikėjui, aktoriui yra svarbiausia. Vaidinti bejausmei miniai ne tik sunku, bet ir neįdomu. Taigi dėkojame žiūrovams už jų dėmesį liaudies menui, už geras emocijas. Be žiūrovo nereikėtų ir artistų, nereikėtų ir tokių švenčių.

Kad įvyktų šventė reikia ne tik meno kolektyvų, bet ir jos rėmėjų. Labai džiaugiamės, kad šią šventę sutiko paremti net 25 rėmėjai. Neabejingi savo krašto tradicijoms savivaldybės ūkininkai, verslininkai, sanatorijos, netgi pavieniai asmenys. Esame jiems labai labai dėkingi. Be Jūsų šventė būtų nebuvusi tokia graži ir turtinga. Pagrindinis šios šventės rėmėjas eilę metų buvo LR seimo narys a.a. Juozas Palionis, kuriam krašto žmonių istorija, tradicijos buvo arčiausiai širdies. Šviesus jo atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Dabar jo sumanymus tęsia šeima: žmona Julija, vaikai Edita ir Andrius. Dėkojame jiems, nes sulaukėme tikrai daug jų dėmesio.

Šventės pabaigoje „Žaldokynės“ personažai įnešė Žaldoko lovą ( kuri beje atitinka laiką, aprašytą „Žaldokynėje“) su dovanomis kolektyvams ir rėmėjams. Dovanos buvo parengtos „Žaldokynės“ tema.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė švente, padėkojo atvykusiems kolektyvams, šventės rengėjams. Visiems kolektyvams įteiktos atminimo dovanos. Į sceną pakviesti teatrų kolektyvų vadovai buvo sodinami į Žaldoko kėdę, kad nors trumpam pabūtų mūsų „Žaldokynėje“.

Kolektyvų vadovai dėkojo organizatoriams už pakvietimą, žiūrovams už šiltą sutikimą ir pasižadėjo atvykti vėl, kai tik bus pakviesti, o sodybos šeimininkę Marytę papuošė nuostabia skrybėle.

N.Ūtos ir Birštono vienkiemio bendruomenės kolektyvus pasveikino Prienų rajono savivalybės tarybos narys Alvydas Vaicekauskas.

Visi susirinkę į šventę buvo pakviesti į vakaronę, kurios metu ne tik vaišinosi kaimiškais patiekalais, bet šoko, dainavo, bendravo iki sutemų.

Dar kartą visiems dėkojame ir kviečiame dalyvauti tolesniuose projekto remiamuose renginiuose.

 

                                                    Birutė Vokietaitienė

                                                    Birštono vienkiemio bendruomenės

                                                    tarybos pirmininko pavaduoja

Copyright © 2013. Birštono vienkiemio bendruomenė  Rights Reserved.